31. joulukuuta 2009

Palvelujen vapaa liikkuvuus Euroopan unionissa: Uusi laki voimaan

Laki palvelujen tarjoamisesta 1166/2009 on julkaistu, ja se tuli voimaan 28 päivänä joulukuuta 2009.Laki perustuu hallituksen esitykseen 216/2009 vp (80 sivua).

Lailla toteutetaan Euroopan unionin palveludirektiivi 2006/123, joka on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, EUVL 27.12.2006 L 376/36:EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2006/123/EY, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, palveluista sisämarkkinoilla


Näin palveluiden vapaa liikkuvuus Euroopan unionissa (Euroopan talousalueella) on edistynyt askeleen verran.

Englanninkielinen ja ruotsinkielinen blogini tarjoavat jonkin verran täydentävää tietoa, mm:Grahnlaw (in English): EU Services Directive: Transposition (Sweden and Finland) (20. joulukuuta 2009)EUdirektivet: Tjänstedirektivet i Sverige (20. joulukuuta 2009)
Ralf GrahnJ.K. Monikielinen Bloggingportal.eu kokoaa jo 497 euroblogin tuoreet kirjoitukset samaan osoitteeseen.

Myös suomalaiset EU-aiheiset blogit voivat lisätä näkyvyyttään liittymällä.

Ei kommentteja: